амр


амр
[امر]
а
1. ҳукм, фармон, дастур, фармоиш; амр кардан (фармудан) фармон додан
2. кор; ҳодиса ва ғ. ; амри маҳол // амри муҳол кори басе душвор, чизи ғайри мумкин, кори ношуданӣ; амри хайр а) кори нағз; б) киноя аз тӯй; амру наҳй д. фармонҳо ва қонуну қоидаҳои динӣ (ҷоиз ва ноҷоиз); амри маъруф таблиғи корҳои нек дар шариат

Толковый словарь таджикского языка (в 2 томах). — Душанбе, НИИ языка и литературы им. Рудаки. . 2008.